Για Εμάς.

 


Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1931 και ειδικεύεται στον χώρο των βιομηχανικών αντιπροσωπειών.

Έχουμε την αποκλειστική αντιπροσώπευση κάποιων από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού και πρώτων υλών για συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας. Παραδοσιακά, οι τομείς δραστηριότητας μας είναι η παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού, η καπνοβιομηχανία (παραγωγή τσιγάρων), ωστόσο με την πάροδο του χρόνου επεκταθήκαμε και σε άλλους τομείς όπως η επεξεργασία μετάλλων, η συσκευασία, τα πλαστικά, τα τρόφιμα, η γαλακτοβιομηχανία και οι γραφικές τέχνες.

Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και έχει προσωπικό 7 ατόμων. Πρόσφατα επέκτεινε κάποιες από τις δραστηριότητες της σε νέες αγορές (Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία). Εκτός από τις εργασίες αντιπροσωπειών η εταιρεία δραστηριοποιείται για ορισμένα προϊόντα και σαν εισαγωγέας / έμπορος.

Back to Top